Identyfikacja pojazdu

Parametrem identyfikującym pojazd jest tzw. numer VIN. W pojazdach często zdarza się, że numer VIN jest nieczytelny z powodów korozji, lub w celu naprawy uszkodzeń nadwozia konieczna jest ingerencja w pole numerowe, wtedy należy wykonać opinię techniczną. Opinia taka musi być sporządzona przez Rzeczoznawcę Samochodowego z listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.